Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle verbintenissen met ons zijn, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd onder nummer 20117276 bij de Kamer van Koophandel.

Bekijk hier de algemene voorwaarden.