Privacy- en klachtenreglement

Privacy- en klachtenreglement

Hier vindt u alles m.b.t. het privacy- en klachtenreglement.

Privacyreglement

Als verzuim- en re-integratiebegeleider is BeauAvis zich bewust van het belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het kader van de opdrachten die BeauAvis ten behoeve van diverse opdrachtgevers uitvoert, houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download ons volledige privacyreglement.

Klachtenreglement

BeauAvis doet in ieder begeleidingstraject en voor iedere cliënt haar uiterste best om alles naar tevredenheid en behoren te laten verlopen. Het kan voor komen dat iemand niet tevreden is over een aspect binnen onze dienstverlening. In eerste instantie zal alles in het werk gesteld worden om het probleem op te lossen. Mocht het toch niet lukken om een passende oplossing te vinden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Klachtencommissie van BeauAvis.

Download ons volledige klachtenreglement.