Privacy- en klachtenreglement

Privacy- en klachtenreglement

Hier vindt u alles m.b.t. het privacy- en klachtenreglement.

Privacyreglement

In het kader van de opdrachten die BeauAvis B.V. ten behoeve van diverse opdrachtgevers uitvoert, waarbij persoonsgegevens van derden door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van het project aan BeauAvis B.V. ter beschikking worden gesteld, houdt BeauAvis B.V. zich aan de navolgende regels ten aanzien van de privacy bescherming. BeauAvis B.V. staat geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet zodoende aan de meldingsverplichting conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Download ons volledige privacyreglement.

Klachtenreglement

BeauAvis doet in ieder begeleidingstraject en voor iedere cliënt haar uiterste best om alles naar tevredenheid en behoren te laten verlopen. Het kan voor komen dat iemand niet tevreden is over een aspect binnen onze dienstverlening. In eerste instantie zal alles in het werk gesteld worden om het probleem op te lossen. Mocht het toch niet lukken om een passende oplossing te vinden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Klachtencommissie van BeauAvis.

Download ons volledige klachtenreglement.