Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Een deel van de werknemers krijgt te maken met zaken waardoor zij hun regelvermogen verliezen, waarbij de oorzaak niet direct ligt in fysieke of ernstig psychische belemmeringen. Vaak is de oorzaak te vinden in de privéomgeving, waarbij financiële problemen vaak een onderdeel zijn. Dit kan onder meer resulteren in verminderd functioneren, ziekteverzuim en belemmeringen bij re-integratie. U kunt hierbij denken aan:

 • Sociale problemen: ziekte in thuissituatie ( problematiek bij aanvraag CIZ en Wmo ), woonproblematiek, kinderopvang, verslaving;
 • Juridische problemen: echtscheiding, alimentatie, omgangsproblematiek;
 • Financiële problemen: loonbeslagen, schulden, dreigende afsluiting/uitzetting.

De SJF-consultant van BeauAvis pakt de problematiek samen met de werknemer in zijn geheel op, zet de zaken weer op de rit en zorgt ervoor dat de situatie hanteerbaar wordt.

Wij werken voor

Een greep uit onze klanten die we geholpen hebben met ondersteuning van hun werknemers bij sociale, juridische en financiële problematiek.

logo asml
Gemeente Roosendaal
Ahold

Werkwijze

Tijdens het Sociale, Juridische en Financiële begeleidingstraject doorlopen we verschillende stappen.
Om het traject goed te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Telefonische screening

Twijfelt u of een begeleidingstraject voor uw werknemer nodig is? BeauAvis biedt daarvoor een telefonische screening aan met de betreffende werknemer. Dit is een kosteloze service die voor aanvang van een eventueel begeleidingstraject plaatsvindt. Tijdens de screening wordt in kaart gebracht of er zich daadwerkelijk problemen voordoen in de privésituatie.

2

Intakegesprek

Tijdens de intake wordt beoordeeld wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning benodigd is om de situatie van de werknemer weer hanteerbaar te maken. Het komt regelmatig voor dat er tijdens de intake de eerste, soms dringende werkzaamheden verricht worden.

Na de intake ontvangt de opdrachtgever een terugkoppeling in de vorm van een rapportage en geven wij aan welk traject nodig is om de werknemer de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

3

Vervolgtraject

We bieden ondersteuning bij:

 • Het opstellen van een budgetoverzicht;
 • Het maken van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • Het inzetten van zorg (o.a. CIZ-aanvraag/PGB);
 • Het zoeken van woonruimte;
 • Het regelen van kinderopvang;
 • Wij geven informatie over echtscheiding, ouderschapsplan en alimentatie;
 • Wij stellen samen met de werknemer een actieplan op;
 • Wij schakelen indien nodig specialistische hulpverleners in.

Tussentijds wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij de werkgever, de werknemer thuis of op één van onze spreekuurlocaties.

4

Nazorg

Na een begeleidingstraject waar financiële zaken weer op de rit staan, komt er een moment dat de werknemer zelfstandig zijn zaken moet gaan regelen. Voor sommige werknemers is deze overgang naar zelfstandig financieel beheer te groot. BeauAvis kan de betreffende werknemer daarin ondersteunen met behulp van maandelijks budgetbeheer.

Een budgetbeheerder van BeauAvis komt één keer per maand langs en loopt de administratie en financiën door. Hij zorgt ervoor dat alle post wordt geopend en controleert samen met de werknemer de betalingen. Uitgangspunt is dat werknemer zo veel mogelijk zelf doet met als uiteindelijke doel de financiële administratie zelfstandig voort te kunnen zetten.

SJF-consultant

De SJF-consultant werd door een leidinggevende van een infrastructuur bedrijf ingeschakeld voor een engineer en zijn gezin. De man dreigde het overzicht kwijt te raken, omdat hij werk en privé niet meer kon combineren. Zijn vrouw was ernstig ziek en er was onvoldoende huishoudelijke zorg. Het gezin telde twee kinderen van vier en zeven jaar.

Op ondersteuning van familie konden zij niet rekenen, omdat met hen bijna geen contact meer was. In overleg met de thuiszorginstelling vroeg de SJF-consultant via het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) meer uren aan. Na veel aandringen werden de uren huishoudelijke zorg uitgebreid van tien naar zestien uur en werden er een paar extra uren begeleidende zorg toegekend door het AWBZ.

De werkgever was op verzoek van de SJF-consultant bereid om financieel wat bij te dragen. Zodoende konden er ook enkele uren particuliere hulp worden ingehuurd, die werden besteed aan oppas voor de kinderen. De engineer kreeg het overzicht terug, zodat hij weer naar behoren kon functioneren.

Op de SJF-consultant werd een beroep gedaan door de leidinggevende voor een administratief medewerkster van een bouwbedrijf. Zij zat overspannen thuis in verband met haar echtscheiding. Het zag ernaar uit dat de scheiding compleet uit de hand ging lopen.

Beide echtgenoten hadden contact opgenomen met een advocaat om zich te oriënteren. Na een aantal gesprekken met de medewerkster, adviseerde de SJF-consultant om gebruik te maken van een echtscheidingsbemiddelaar.

Met toestemming van de medewerkster werd contact gezocht met haar (ex-)man en werd er informatie over echtscheidingsbemiddeling naar hem gestuurd. Samen gingen zij naar een echtscheidingsbemiddelaar. Er werden goede afspraken gemaakt betreffende de zorgverdeling en opvoeding van de kinderen, de kinderalimentatie en er werd overeenstemming bereikt over de verdeling van spullen en het huis.

Het convenant werd opgesteld en het gemeenschappelijke verzoek werd ingediend bij de rechtbank. De kosten van de advocaat- echtscheidingsbemiddelaar waren te overzien. Mochten beide echtlieden een eigen advocaat in de hand genomen hebben, dan waren de kosten aanzienlijk hoger geweest.

Via de leidinggevende werd hulp gevraagd voor een alleenstaande medewerker. Tijdens het intakegesprek en het vervolggesprek bracht de SJF-consultant de nodige orde in de financiële administratie van de medewerker.

Deze bleek een schuldenlast van ruim € 15.000,- te hebben. De SJF-consultant nam contact op met verschillende schuldeisers van de medewerker om een betalingsregeling te treffen.

Alle schuldeisers gingen hiermee akkoord. Er werd zelfs bij een lening € 2.000,- kwijtgescholden. In twee jaar tijd zou de medewerker volledig schuldenvrij zijn, waardoor de medewerker eindelijk weer licht aan de horizon zag.

Duur traject

Een Sociaal, Juridisch, Financieel begeleidingstraject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per situatie verschillend. De duur van een gemiddeld traject is drie maanden.

Resultaten

 • Wij zetten de zaken weer op de rit en zorgen dat de situatie van uw werknemer hanteerbaar wordt;
 • Uw medewerker voelt zich niet meer overbelast en is weer productief;
 • Preventie en reductie van ziekteverzuim.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij nemen graag contact met u op.

 • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.