"Van werken
wordt iedereen
beter"

...het credo van BeauAvis. Want wij zijn ervan overtuigd dat werken veel mensen ook écht goed doet.

BeauAvis heeft zich gespecialiseerd in de re-integratie en verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. We beoordelen wat iemand nog wél kan en hoe er zo snel mogelijk gere-integreerd kan worden naar werk.

Uit onze ervaring blijkt dat 70% van de verzuimgevallen niet medisch van aard is. In toenemende mate is te zien dat er verzuim optreedt bij werknemers met als oorzaak privéproblemen. Vaak is het een combinatie van problemen, waarbij het hebben van financiële schulden meestal centraal staat.

Werknemers met privéproblemen zijn gevoeliger voor stress, zitten niet lekker in hun vel en melden zich vaker onnodig ziek. Door concentratieproblemen maken zij sneller fouten en zijn ze minder productief. Dit kan onder meer resulteren in ziekteverzuim en belemmeringen bij re-integratie in het 1e en 2e spoor. Ook úw werknemers kunnen te maken krijgen met zaken waardoor zij uit balans raken.

Lees verder >>