Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

“Van werken wordt iedereen beter…”

…het credo van BeauAvis. Een bewuste keuze. Want wij zijn ervan overtuigd dat “weer beginnen met werken” veel mensen ook écht goed doet.

Er zijn natuurlijk zijn ook situaties waarin weer gaan werken nog niet of slechts gedeeltelijk haalbaar is. Wij beoordelen dan wat een medewerker nog wél kan. Wij zien juist de uitdaging om, in plaats van ziekte, over mogelijkheden tot werk te praten, ook als er (medisch) klachten zijn. Alle betrokkenen hebben er tenslotte belang bij dat iemand zo snel en goed mogelijk opnieuw ingezet kan worden in het arbeidsproces.

Immers “van werken wordt iedereen beter…”

Onze activiteiten

Onze kernactiviteiten dekken het gehele terrein van Arbo dienstverlening, waaronder alle verplichte handelingen uit de Wet Verbetering Poortwachter. Denk hierbij aan probleem analyse, advies voor plan van aanpak, melding bij het UWV, eerste jaarevaluatie, een WIA –aanvraag en complete re-integratieverslagen. Daarnaast verzorgen wij medische keuringen, waaronder functiegerichte aanstellingscursussen.

Hieronder leest u meer over de diensten die wij kunnen aanbieden:

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft als voornaamste doel: het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw werknemer. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van terugkeer in de huidige functie of een andere functie binnen of buiten uw organisatie.

Haalbaarheidsonderzoek

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek is om te bezien of re-integratie tweede spoor een zinvolle interventie is. Veelal zal dit ingezet worden als een werknemer ernstige beperkingen heeft en er grote twijfels zijn of betrokken werknemer bemiddelbaar is of bemiddelbaar gemaakt kan worden.

Op zoek naar een pro-actieve en oplossingsgerichte arbodienst?

Laat ons contact met u opnemen, dan vertellen wij u graag meer.