Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor

Een werknemer die ziek is, gaat over het algemeen na een tijdje weer gewoon aan het werk. Soms is er echter sprake van langdurig verzuim en wordt duidelijk dat de werknemer niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie.

Zijn er vervolgens ook geen mogelijkheden meer in andere functies binnen uw bedrijf (eerste spoor), dan start re-integratie tweede spoor (2e spoor, tweede spoor). Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter dient u de werknemer te ondersteunen bij het zoeken naar passend werk bij een nieuwe werkgever.

Maar ook de werknemer heeft in dezen de verplichting mee te werken aan het tweede spoor traject. Indien het re-integratie 2e spoor traject stagneert kunt u verschillende acties ondernemen: Bekijk de maatregelen bij stagnatie re-integratie (2e spoor).

Wij werken voor

Een greep uit onze klanten die we geholpen hebben met re-integratie 2e spoor begeleiding van hun werknemers.

Eurofins
Ahold
Logo Amarant

Werkwijze

Tijdens de re-integratie 2e spoor trajecten doorlopen we verschillende fases. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Fase 1: Persoonlijke oriëntatie

Ieder tweede spoor traject start met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij inventariseren we de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer. Eventueel kan een assessment helpen om te ontdekken welke baan of welk beroep passend is voor uw werknemer. Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn in de privésituatie die succesvolle re-integratie 2e spoor in de weg kunnen staan. Uitgangspunt in onze werkwijze is om met de werknemer eventueel bestaande privéproblematiek beheersbaar te maken en het eigen regelvermogen te vergroten.

2

Fase 2: Arbeidsmarkt oriëntatie

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk aan passend werk te helpen. In een functie waar hij zich goed bij voelt en waar hij zijn talenten en energie in kwijt kan. Is het bemiddelingsprofiel duidelijk in kaart gebracht en zijn eventuele belemmerende factoren onder controle? Dan vindt verkenning van de arbeidsmarkt plaats. We brengen het bemiddelingsprofiel in relatie met de huidige arbeidsmogelijkheden.

3

Fase 3: Ontwikkelen sollicitatievaardigheden

Tijdens deze fase bieden wij ondersteuning bij het selecteren van bedrijven en begeleiden we bij het opstellen van het curriculum vitae, sollicitatiebrieven en de wijze van presenteren.

4

Fase 4: Arbeidsmarktbenadering

Het zoekprofiel wordt actief onder de aandacht gebracht bij diverse werkgevers. Er wordt gezocht naar werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering. We maken hierbij gebruik van het uitgebreide landelijke werkgeversnetwerk van BeauAvis. Daarnaast hebben wij een eigen online Job portaal. Voor iedere werknemer stellen wij een zoekprofiel in, zodat er dagelijks vacatures onder de aandacht worden gebracht. Via de vacaturezoekmachine kunnen wij zien hoe actief en op welke vacatures er wordt gesolliciteerd.

Wij houden rekening met de persoonsgebonden aspecten, maar ook met de arbeidsmarktsituatie, zodat er geen mogelijke kansen gemist worden.

5

Fase 5: Werk en nazorg

Een nieuw begin is altijd spannend. Daarom houdt BeauAvis in de eerste periode na plaatsing nog contact met de werknemer en de nieuwe werkgever. Eventuele knelpunten worden besproken en opgelost om de plaatsing te borgen en terugval te voorkomen.

Leonie

Duur traject

Een re-integratietraject tweede spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een tweede spoor traject varieert van zes tot twaalf maanden.

Resultaten

  • Wij zorgen ervoor dat uw re-integratie 2e spoor traject (spoor 2) Poortwachter-proof is;
  • Eventuele belemmeringen in de privésituatie bij uw werknemer tijdens het 2e spoor traject pakken we in zijn geheel op;
  • Om alle kansen te benutten worden de arbeidsmarktmogelijkheden van de werknemer duidelijk in kaart gebracht tijdens onze 2e spoor trajecten.

Benieuwd naar onze 2e spoor trajecten?

Neem vrijblijvend contact op.

  • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.