Telefonische screening

Twijfelt u of een begeleidingstraject voor uw werknemer nodig is? BeauAvis biedt daarvoor een telefonische screening aan met de betreffende werknemer. Dit is een kosteloze service die voor aanvang van een eventueel traject plaatsvindt. Tijdens de screening wordt in kaart gebracht of er zich daadwerkelijk problemen voordoen in de privésituatie en/of op sociaal-emotioneel vlak.

1 Gegevens werkgever
2 Gegevens werknemers
  • Werkgever gegevens

    Korte introductie over het formulier en welke gegevens ze nodig hebben