Vergoedingen Verzekeraars

Vergoedingen Verzekeraars

Veel werkgevers sluiten contracten met collectieve zorgverzekeraars, omdat dit voordelen biedt voor zowel de werkgever als werknemer!

Collectiviteit zorgverzekeraars

Vanuit de collectieve zorgverzekering kunt u gebruik maken van optionele werkgeversmodules van zorgverzekeraars. Afhankelijk bij wie u de collectiviteit heeft lopen is het mogelijk dat er een bijdrage/vergoeding wordt geleverd bij inzet van BeauAvis. Dit geldt uitsluitend voor het Sociaal, Juridische en Financiële als Psychosociale begeleidingstraject.

Verzuimverzekering

Veel werkgevers binnen het midden- en kleinbedrijf hebben een verzuimverzekering afgesloten om zich te verzekeren tegen de kosten bij zieke werknemers. Indien u een verzuimverzekering heeft bij De Amerfoortste of Nationale –Nederlanden, wordt er meestal een bijdrage in de kosten voor inzet van BeauAvis door beide verzekeraars geleverd.

Wij worden vergoed door de volgende verzekeraars:

Meer weten? Neem contact op met uw accountmanager of contactpersoon van uw verzekeraar.

Zilveren Kruis
Keerpunt
Menzis

Meer weten?

Neemt u contact op met uw accountmanager van uw verzekeraar of met de re-integratiespecialist van Keerpunt.