Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding wordt ingezet op het moment dat bepaalde problematiek op sociaal-emotioneel vlak ligt. Samen met de cliënt richt de Consultant Coach zich op de vraag wat er bij de cliënt precies blokkeert.

Psychosociale ondersteuning is inzetbaar bij:

 • ingrijpende gebeurtenis in privéomgeving
 • traumatische ervaring
 • moeite met het stellen van grenzen (assertiviteit)
 • problemen met communiceren
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • stressklachten/burn-outklachten (mindfulness)

Het doel is om spanningen weg te nemen en de weerbaarheid van de cliënt te vergroten, zodat zijn zelfvertrouwen toeneemt, om zo de aandacht te kunnen richten op re-integreren naar werk.

Wij werken voor

Een greep uit onze klanten die we geholpen hebben met psychosociale ondersteuning van hun cliënten.

Gemeente Oosterhout
UWV

Werkwijze

Tijdens het Coachingstraject doorlopen we verschillende stappen. Om het traject goed te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

Tijdens de intake inventariseren wij de situatie en wensen met betrekking tot de coaching. Er wordt beoordeeld wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning benodigd is. Na de intake ontvangt de opdrachtgever een terugkoppeling in de vorm van een rapportage en geven wij aan welk traject nodig is om de cliënt de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

2

Coachingsgesprekken

Het traject omvat meestal een mix van analyse en training. Hierbij worden suggesties gedaan, zodat de cliënt beter gaat functioneren. De cliënt krijgt vat op de vaak sociaal-emotionele problematiek die effectief functioneren in de weg staat. Klachten waarvan aard en oorsprong vaak onduidelijk zijn, worden al pratend in kaart gebracht. Door betekenis te geven aan de meestal negatieve lading van bepaalde denkbeelden, wordt een zinvollere benadering nagestreefd. Zowel in doen als denken geeft de Consultant Coach handreikingen met een vaak prettig praktisch karakter.

Tussentijds wordt de opdrachtgever procesmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij de cliënt thuis of op één van onze spreekuurlocaties.

3

Afsluiting en evaluatie

Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coachingsessies effect in de dagelijkse praktijk? Die vraag moet steeds centraal staan. Het is belangrijk dat het geleerde onderdeel wordt van het natuurlijke gedrag. Hierbij ondersteunt de Consultant Coach uw cliënt in het vasthouden van het gewenste gedrag en/of opvattingen.

Marieke

Duur traject

Wij gaan uit van efficiënte en korte trajecten. De duur van een gemiddeld traject is drie maanden. Indien nodig vindt er een gecombineerd begeleidingstraject plaats met zowel SJF-consultant als Consultant Coach.

Resultaten

 • Door middel van praktische handreikingen bieden wij overzicht en inzicht;
 • Coaching helpt cliënten om vitaler en veerkrachtiger te worden;
 • Een succesvol coachingtraject zorgt ervoor dat de cliënt zijn volledige aandacht kan richten op re-integreren naar werk.

Meer weten over onze psychosociale begeleidingstrajecten?

Laat u informeren naar de mogelijkheden.

 • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.