Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Een deel van de cliënten krijgt te maken met zaken waardoor zij hun regelvermogen verliezen, waarbij de oorzaak niet direct ligt in fysieke of ernstig psychische belemmeringen. Vaak is de oorzaak te vinden in de privéomgeving, waarbij financiële problemen vaak een onderdeel zijn. Dit kan onder meer resulteren in belemmeringen bij re-integratie. U kunt hierbij denken aan:

 • Sociale problemen: ziekte in thuissituatie ( problematiek bij aanvraag CIZ en Wmo ), woonproblematiek, kinderopvang, verslaving;
 • Juridische problemen: echtscheiding, alimentatie, omgangsproblematiek;
 • Financiële problemen: loonbeslagen, schulden, dreigende afsluiting/uitzetting.

De SJF-consultant van BeauAvis pakt de problematiek samen met de cliënt in zijn geheel op, zet de zaken weer op de rit en zorgt ervoor dat de situatie hanteerbaar wordt.

Wij werken voor

Gemeente Oosterhout
UWV

Werkwijze

Tijdens het Sociale, Juridische en Financiële begeleidingstraject doorlopen we verschillende stappen. Om het traject goed te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

Tijdens de intake wordt beoordeeld wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning benodigd is om de situatie van de cliënt weer hanteerbaar te maken. Het komt regelmatig voor dat er tijdens de intake de eerste, soms dringende werkzaamheden verricht worden.

Na de intake ontvangt de opdrachtgever een terugkoppeling in de vorm van een rapportage en geven wij aan welk traject nodig is om de cliënt de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

2

Vervolgtraject

We bieden ondersteuning bij:

 • Het opstellen van een budgetoverzicht
 • Het maken van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • Het inzetten van zorg (o.a. CIZ-aanvraag/PGB);
 • Het zoeken van woonruimte;
 • Het regelen van kinderopvang;
 • Wij geven informatie over echtscheiding, ouderschapsplan en alimentatie;
 • Wij stellen samen met de cliënt een actieplan op;
 • Wij schakelen indien nodig specialistische hulpverleners in.

Tussentijds wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij de cliënt thuis of op één van onze spreekuurlocaties.

3

Nazorg

Na een begeleidingstraject waar financiële zaken weer op de rit staan, komt er een moment dat de cliënt zelfstandig zijn zaken moet gaan regelen. Voor sommige cliënten is deze overgang naar zelfstandig financieel beheer te groot. BeauAvis kan de betreffende cliënt daarin ondersteunen met behulp van maandelijks budgetbeheer.

Een budgetbeheerder van BeauAvis komt één keer per maand langs en loopt de administratie en financiën door. Hij zorgt ervoor dat alle post wordt geopend en controleert samen met de cliënt de betalingen. Uitgangspunt is dat cliënt zo veel mogelijk zelf doet met als uiteindelijke doel de financiële administratie zelfstandig voort te kunnen zetten.

SJF-consultant

De SJF-consultant werd ingeschakeld voor een cliënt in de bijstand. De man dreigde het overzicht kwijt te raken, omdat hij werk en privé niet meer kon combineren. Zijn vrouw was ernstig ziek en er was onvoldoende huishoudelijke zorg. Het gezin telde twee kinderen van vier en zeven jaar.

Op ondersteuning van familie konden zij niet rekenen, omdat met hen bijna geen contact meer was. In overleg met de thuiszorginstelling vroeg de SJF-consultant via het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) meer uren aan. Na veel aandringen werden de uren huishoudelijke zorg uitgebreid van tien naar zestien uur en werden er een paar extra uren begeleidende zorg toegekend door het AWBZ.

De gemeente was op verzoek van de SJF-consultant bereid via bijzondere bijstand de tussentijdse opvang op school voor de kinderen te vergoeden. De man kreeg het overzicht terug, zodat hij zijn aandacht kon richten op re-integreren.

Op de SJF-consultant werd een beroep gedaan door een arbeidsdeskundige van het UWV. Re-integratie verliep moeizaam bij een cliënt in verband met haar echtscheiding. Het zag ernaar uit dat de scheiding compleet uit de hand ging lopen.
Beide echtgenoten hadden contact opgenomen met een advocaat om zich te oriënteren. Na een aantal gesprekken met de cliënt, adviseerde de SJF-consultant om gebruik te maken van een echtscheidingsbemiddelaar.

Met toestemming van de cliënt werd contact gezocht met haar (ex-)man en werd er informatie over echtscheidingsbemiddeling naar hem gestuurd. Samen gingen zij naar een echtscheidingsbemiddelaar. Er werden goede afspraken gemaakt betreffende de zorgverdeling en opvoeding van de kinderen, de kinderalimentatie en er werd overeenstemming bereikt over de verdeling van spullen en het huis.
Het convenant werd opgesteld en het gemeenschappelijke verzoek werd ingediend bij de rechtbank.

De kosten van de advocaat- echtscheidingsbemiddelaar waren te overzien. Mochten beide echtlieden een eigen advocaat in de hand genomen hebben, dan waren de kosten aanzienlijk hoger geweest.

Via de gemeente (WWB) werd hulp gevraagd voor een alleenstaande moeder. Tijdens het intakegesprek en het vervolggesprek bracht de SJF-consultant de nodige orde in de financiële administratie van de cliënt. Deze bleek een schuldenlast van ruim € 15.000,- te hebben.

De SJF-consultant nam contact op met verschillende schuldeisers van de cliënt om een betalingsregeling te treffen. Alle schuldeisers gingen hiermee akkoord. Er werd zelfs bij een lening € 2.000,- kwijtgescholden.

In twee jaar tijd zou cliënt volledig schuldenvrij zijn, waardoor zij eindelijk weer licht aan de horizon zag.

Duur traject

Een Sociaal, Juridisch, Financieel begeleidingstraject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per situatie verschillend. De duur van een gemiddeld traject is drie maanden.

Resultaten

 • Wij zetten de zaken weer op de rit en zorgen dat de situatie van uw cliënt hanteerbaar wordt;
 • Uw cliënt voelt zich niet meer overbelast en heeft weer overzicht in zijn privésituatie;
 • Een succesvol SJF-traject zorgt ervoor dat de cliënt zijn volledige aandacht kan richten op re-integreren naar werk.