Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek is om te bezien of re-integratie tweede spoor een zinvolle interventie is. Veelal zal dit ingezet worden als een werknemer ernstige beperkingen heeft en er grote twijfels zijn of betrokken werknemer bemiddelbaar is of bemiddelbaar gemaakt kan worden.

Hierin onderzoekt de re-integratiecoach de volgende zaken:

  • Of er een reële kans is dat uw medewerker nieuw werk vindt;
  • Wat de afstand is tot de arbeidsmarkt;
  • Opleidingsmogelijkheden;
  • Kan er gebruik gemaakt worden van netwerken;

Van de bevindingen, conclusies en adviezen uit het onderzoek ontvangt u een gefundeerde rapportage. Indien wij concluderen dat een 2e spoor traject niet realistisch is, beargumenteren wij dit duidelijk in het verslag. Met het toevoegen van ons verslag kunt u vervolgens een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of eventueel een vervroegde WIA aanvraag doen.

Met de rapportage n.a.v. het haalbaarheidsonderzoek heeft de werkgever een duidelijk onderbouwd dossier en weet de werkgever zeker dat deze voldoende inspanningen heeft verricht om een loonsanctie te voorkomen. Daarnaast is er ook duidelijkheid voor de medewerker; er is wel of geen perspectief. Soms is het aanvragen van een vervroegde WIA een goed optie.

De haalbaarheid van een re-integratie 2e spoor laten onderzoeken?

Laat uw nummer achter, zodat wij contact met u op kunnen nemen.