Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding wordt ingezet op het moment dat bepaalde problematiek op sociaal-emotioneel vlak ligt. Samen met de Consultant Coach richt u zich op de vraag wat er precies blokkeert.

Psychosociale ondersteuning is inzetbaar bij:

  • ingrijpende gebeurtenis in privéomgeving
  • traumatische ervaring
  • moeite met het stellen van grenzen (assertiviteit)
  • problemen met communiceren
  • gebrek aan sociale vaardigheden
  • stressklachten/burn-outklachten (mindfulness)

Het doel is om spanningen weg te nemen en de weerbaarheid te vergroten, zodat het zelfvertrouwen toeneemt, om zo de aandacht te kunnen richten op re-integreren naar werk.

Meer informatie?

Bel 0162 - 434433

Stuur ons een e-mail

Werkwijze

Tijdens het Coachingstraject doorlopen we verschillende stappen. Om het traject goed te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

Wanneer u bij ons wordt aangemeld, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake inventariseren wij de situatie en wensen met betrekking tot de coaching. Er wordt beoordeeld wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning benodigd is.

2

Coachingsgesprekken

Het traject omvat meestal een mix van analyse en training. Hierbij worden suggesties gedaan om beter te kunnen functioneren. Het is de bedoeling dat u vat krijgt op de vaak sociaal-emotionele problematiek die effectief functioneren in de weg staat. Klachten waarvan aard en oorsprong vaak onduidelijk zijn, worden al pratend in kaart gebracht. Door betekenis te geven aan de meestal negatieve lading van bepaalde denkbeelden, streven we een zinvollere benadering na. Zowel in doen als denken geeft de Consultant Coach handreikingen met een vaak prettig praktisch karakter. Het doel is om spanningen weg te nemen en uw weerbaarheid te vergroten.

3

Afsluiting en evaluatie

Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coachingsessies effect in de dagelijkse (werk)praktijk? Die vraag moet steeds centraal staan. Het is belangrijk dat het geleerde onderdeel wordt van het natuurlijke gedrag . Hierbij ondersteunt de Coach u in het vasthouden van het gewenste gedrag en/of opvattingen.

Marieke

Duur traject

Wij gaan uit van efficiënte en korte trajecten. De duur van een gemiddeld traject is drie maanden. Indien nodig wordt bedrijfsmaatschappelijk werk gecombineerd met een Sociaal, Juridische en Financieel begeleidingstraject.

Resultaten

  • Door middel van praktische handreikingen bieden wij overzicht en inzicht;
  • Coaching helpt cliënten om vitaler en veerkrachtiger te worden;
  • Een succesvol coachingtraject zorgt ervoor dat de u volledige aandacht kan richten op het re-integreren naar werk.