Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten besteden veel aandacht aan re-integratie van hun cliënten bij het zoeken, verkrijgen en behouden van (regulier) werk. Cliënten krijgen coaching, scholing, training en vaak ook sollicitatiecursussen. Veel aandacht is gericht op werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten van de cliënten.

BeauAvis heeft gesignaleerd dat deze inspanning voor een deel van de cliënten onvoldoende is, omdat er bij hen sprake is van belemmerende factoren. Het komt regelmatig voor dat cliënten te maken hebben met privéproblemen, waardoor hun regelvermogen afneemt en zij niet in staat zijn de volledige aandacht te richten op het starten met werken.

Waar nodig bieden wij ondersteuning in de thuissituatie en vragen wij medische expertises aan binnen ons uitgebreide netwerk van specialisten. Onze aanpak zorgt ervoor dat cliënten écht JobReady worden gemaakt. Een methode die zich al volop bewezen heeft in de zakelijke markt en die we inmiddels met succes toepassen in de re-integratiemarkt voor uitkeringsgerechtigden.

Wij werken voor

Een greep uit onze klanten die we geholpen hebben met het duurzaam uitplaatsen van hun cliënten naar werk.

Gemeente Baarle Nassau
Gemeente Almelo

Werkwijze

Tijdens onze Wet Werk en Bijstand trajecten doorlopen we verschillende stappen. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

We starten bij ieder traject met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij inventariseren wij de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn in de privésituatie die succesvolle re-integratie in de weg kunnen staan. Uitgangspunt in onze werkwijze is om met de cliënt eventueel bestaande privéproblematiek beheersbaar te maken en het eigen regelvermogen te vergroten.

Wij hebben hiervoor een tweetal specialistische trajecten:

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Hierin staan de activiteiten beschreven die de kans op het vinden van werk vergroten. Na goedkeuring van de gemeente start het traject.

2

Vervolgtraject

BeauAvis verricht onder meer de volgende activiteiten voor de cliënt:

  • Wij helpen uitzoeken waar interesses, talenten en mogelijkheden liggen;
  • Wij helpen bij het solliciteren, indien nodig inclusief opstellen van brieven en cv;
  • Wij regelen sollicitatiegesprekken door onze jobhunter in te zetten om werkgevers te benaderen;
  • Wij coachen de cliënt in het proces en trainen daar waar nodig is, bijvoorbeeld gesprekstechnieken en sollicitatievaardigheden.

Tussentijds wordt de opdrachtgever procesmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij de cliënt thuis of op één van onze spreekuurlocaties dicht bij de kandidaat in de buurt.

3

Op naar werk!

Wij staan klaar voor cliënten uit alle geledingen van de maatschappij: van laag- tot hoogopgeleid, met uiteenlopende etnische achtergronden, van jong tot oud en met weinig of juist veel werkervaring. De eerste prioriteit blijft het vinden van een baan, maar uiteindelijk gaat het om werk waar mensen zich goed bij voelen en waarin zij hun talenten en energie kwijt kunnen.

medewerker-1

Duur traject

Een re-integratietraject Wet Werk en Bijstand is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een re-integratie traject varieert van zes tot twaalf maanden.

Resultaten

  • Eventuele privéproblematiek pakken wij volledig op, zetten de zaken weer op de rit en zorgen dat de situatie hanteerbaar wordt;
  • Wij bieden inzicht en zoeken naar praktische en structurele oplossingen;
  • Wij zorgen ervoor dat de volledige aandacht gericht kan worden op het re-integreren naar werk.

Wij staan in de startblokken om cliënten te begeleiden!

Laat ons u terugbellen.

  • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.