UWV : Werkfit maken

Werkfit maken

'Werkfit maken' is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. 'Werkfit maken' is erop gericht om mensen met een uitkering van UWV weer geschikt te maken om het werk te hervatten.

Bij de meeste trajecten wordt veel aandacht besteed aan het zoeken, verkrijgen en behouden van werk. Klanten krijgen tijdens een traject vaak coaching, scholing, training en sollicitatiecursussen. Veel aandacht is gericht op werkvermogen en sollicitatiecapaciteiten van de klanten.

Wij hebben gesignaleerd dat deze inspanning voor een deel van de klanten onvoldoende is, omdat er bij hen sprake is van belemmerende factoren. Het komt regelmatig voor dat klanten te maken hebben met privéproblemen, waardoor hun regelvermogen afneemt en zij niet in staat zijn de volledige aandacht te richten op het re-integreren.

Waar nodig pakken wij de privéproblematiek in zijn geheel op, zetten de zaken weer op de rit en zorgen ervoor dat de situatie hanteerbaar wordt.

Wij werken voor

Een greep uit onze opdrachtgevers die we geholpen hebben met het 'Werkfit maken' van hun klanten.

Gemeente Oosterhout
Gemeente Baarle Nassau

Werkwijze

Tijdens onze Werkfit trajecten doorlopen we verschillende stappen. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

We starten bij ieder traject met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij inventariseren wij de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de klant. Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn in de privésituatie die succesvolle re-integratie in de weg kunnen staan. Uitgangspunt in onze werkwijze is om met de klant eventueel bestaande privéproblematiek beheersbaar te maken en het eigen regelvermogen te vergroten.

Wij hebben hiervoor een tweetal specialistische trajecten:

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Het doel is om de klant zo snel mogelijk Werkfit te krijgen. Na goedkeuring door het UWV start het traject.

2

Vervolgtraject

BeauAvis verricht onder meer de volgende activiteiten:

  • Het versterken van werknemersvaardigheden zal worden ingezet wanneer de klant al wat langer uit het arbeidsproces is. Er wordt gewerkt aan het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn. Hiervoor kunnen we onder andere een vaardigheidstraining inzetten, er kan gekozen worden voor vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.
  • Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit. Hierbij ligt de focus op het verhogen van de fysieke en mentale weerbaarheid. Wanneer een klant belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek hoe hiermee om te gaan zodat de aandacht gericht kan worden op het vinden van werk.
  • In beeld brengen van arbeidsmarktpositie. Hierbij inventariseren we de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de klant. Dit wordt in relatie tot de eisen van de arbeidsmarkt in kaart gebracht. Eventueel kan een assessment helpen om te ontdekken welke baan of welk beroep passend is en waar de beste kansen liggen.

Tussentijds wordt de opdrachtgever procesmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij de klant thuis of op één van onze spreekuurlocaties dicht bij de klant in de buurt.

3

Op naar werk!

In dit traject wordt samen met de re-integratiecoach onderzocht wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is dat de klant aan het einde van het traject geen belemmeringen meer ervaart om aan het werk te gaan.

Leonie

Duur traject

Een Werkfit traject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per klant verschillend. De maximale duur van een traject is 18 maanden.

Resultaten

  • Eventuele privéproblematiek pakken wij volledig op, zetten de zaken weer op de rit en zorgen dat de situatie hanteerbaar wordt;
  • Wij bieden inzicht en zoeken naar praktische en structurele oplossingen;
  • Wij zorgen ervoor dat de volledige aandacht gericht kan worden op het re-integreren naar werk.

Wij staan in de startblokken om uw klant Werkfit te maken!

Laat ons u terugbellen.

  • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.