Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Het kan iedere werknemer overkomen: op een bepaald moment bent u het overzicht kwijt, u hebt geen grip meer op de situatie en verliest uw regelvermogen op het werk. Vaak is de oorzaak te vinden in de privéomgeving. U kunt hierbij denken aan:

 • Sociale problemen: ziekte in thuissituatie, woonproblematiek, kinderopvang, verslaving;
 • Juridische problemen: echtscheiding, alimentatie, omgangsproblematiek;
 • Financiële problemen: loonbeslagen, schulden, dreigende afsluiting/uitzetting.

BeauAvis wordt door werkgevers ingezet om praktische ondersteuning te bieden aan hun werknemers bij privéproblematiek. Samen met u pakken wij de problematiek in zijn geheel op; we zetten de zaken weer op de rit en zorgen ervoor dat uw situatie hanteerbaar wordt.

Meer informatie?

Bel 0162 - 434433

Laat ons u terugbellen

Werkwijze

Tijdens het Sociale, Juridische en Financiële begeleidingstraject doorlopen we verschillende fases. Om het traject goed te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

Wanneer u bij ons wordt aangemeld, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake beoordelen we wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning nodig is om uw privésituatie weer hanteerbaar te maken.

2

Vervolgtraject

We bieden ondersteuning bij:

 • Het opstellen van een budgetoverzicht
 • Het maken van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • Het inzetten van zorg (o.a. CIZ-aanvraag/PGB);
 • Het zoeken van woonruimte;
 • Het regelen van kinderopvang;
 • Wij geven informatie over echtscheiding,
  ouderschapsplan en alimentatie;
 • Wij stellen samen een actieplan op;
 • Wij schakelen indien nodig specialistische hulpverleners in.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de aan ons toevertrouwde informatie.

3

Afsluiting en nazorg

Na een begeleidingstraject waar financiële zaken weer op de rit staan, komt er een moment om weer zelfstandig de zaken te regelen. Over het algemeen worden dan nog de laatste zaken afgestemd en wordt het traject afgesloten.

Wanneer deze overgang naar zelfstandig financieel beheer te groot is kunnen wij nog eventueel nazorg bieden met behulp van maandelijks budgetbeheer. Een budgetbeheerder van BeauAvis komt één keer per maand langs en loopt de administratie en financiën met u door. Hij zorgt ervoor dat alle post wordt geopend en controleert samen met u de betalingen. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk zelf te doen met als uiteindelijke doel de financiële administratie zelfstandig voort te kunnen zetten.

SJF-consultant

De SJF-consultant werd door een leidinggevende van een infrastructuur bedrijf ingeschakeld voor een engineer en zijn gezin. De man dreigde het overzicht kwijt te raken, omdat hij werk en privé niet meer kon combineren. Zijn vrouw was ernstig ziek en er was onvoldoende huishoudelijke zorg. Het gezin telde twee kinderen van vier en zeven jaar.

Op ondersteuning van familie konden zij niet rekenen, omdat met hen bijna geen contact meer was. In overleg met de thuiszorginstelling vroeg de SJF-consultant via het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) meer uren aan. Na veel aandringen werden de uren huishoudelijke zorg uitgebreid van tien naar zestien uur en werden er een paar extra uren begeleidende zorg toegekend door het AWBZ.

De werkgever was op verzoek van de SJF-consultant bereid om financieel wat bij te dragen. Zodoende konden er ook enkele uren particuliere hulp worden ingehuurd, die werden besteed aan oppas voor de kinderen. De engineer kreeg het overzicht terug, zodat hij weer naar behoren kon functioneren.

Op de SJF-consultant werd een beroep gedaan door de leidinggevende voor een administratief medewerkster van een bouwbedrijf. Zij zat overspannen thuis in verband met haar echtscheiding. Het zag ernaar uit dat de scheiding compleet uit de hand ging lopen.
Beide echtgenoten hadden contact opgenomen met een advocaat om zich te oriënteren. Na een aantal gesprekken met de medewerkster, adviseerde de SJF-consultant om gebruik te maken van een echtscheidingsbemiddelaar.

Met toestemming van de medewerkster werd contact gezocht met haar (ex-)man en werd er informatie over echtscheidingsbemiddeling naar hem gestuurd. Samen gingen zij naar een echtscheidingsbemiddelaar. Er werden goede afspraken gemaakt betreffende de zorgverdeling en opvoeding van de kinderen, de kinderalimentatie en er werd overeenstemming bereikt over de verdeling van spullen en het huis.
Het convenant werd opgesteld en het gemeenschappelijke verzoek werd ingediend bij de rechtbank.

De kosten van de advocaat- echtscheidingsbemiddelaar waren te overzien. Mochten beide echtlieden een eigen advocaat in de hand genomen hebben, dan waren de kosten aanzienlijk hoger geweest.

Via de leidinggevende werd hulp gevraagd voor een alleenstaande medewerker. Tijdens het intakegesprek en het vervolggesprek bracht de SJF-consultant de nodige orde in de financiële administratie van de medewerker. Deze bleek een schuldenlast van ruim € 15.000,- te hebben. De SJF-consultant nam contact op met verschillende schuldeisers van de medewerker om een betalingsregeling te treffen. Alle schuldeisers gingen hiermee akkoord. Er werd zelfs bij een lening € 2.000,- kwijtgescholden. In twee jaar tijd zou de medewerker volledig schuldenvrij zijn, waardoor de medewerker eindelijk weer licht aan de horizon zag.

Duur traject

Een Sociaal, Juridisch, Financieel begeleidingstraject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per situatie verschillend. De duur van een gemiddeld traject is drie maanden.

Resultaten

 • Wij bieden inzicht en overzicht in uw inkomsten en uitgaven;
 • Wij vertalen problemen naar praktische oplossingen;
 • Wij pakken de privéproblematiek volledig op, zetten de zaken weer op de rit en zorgen dat de situatie hanteerbaar wordt;
 • Wij creëren rust in uw privésituatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Laat ons u terugbellen.

 • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.