Re-integratie 3e spoor (ERD WGA)

Re-integratie 3e spoor

Wanneer u als werkgever eigen risico drager voor de WGA bent, dan bent u na einde wachttijd WIA 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-) werknemer. Daarnaast dient u ook de WGA uitkering van de (ex-) werknemer te betalen.

Zodra er arbeidsmogelijkheden zijn, is het zowel voor werkgever als voor de (ex-) werknemer financieel aantrekkelijk om de restverdiencapaciteit te benutten. Daarnaast heeft maatschappelijke deelname een positief effect op het welzijn van mensen.

Door inzet van een re-integratie derde spoor traject wordt de kans vergroot op het vinden van een baan.

Wij werken voor

Een greep uit onze klanten die we geholpen hebben met re-integratie 3e spoor begeleiding van hun werknemers.

Keerpunt
Eurofins
Ahold

Werkwijze

Tijdens de re-integratie 3e spoor trajecten doorlopen we verschillende fases. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Fase 1: Persoonlijke oriëntatie

Ieder derde spoor traject start met een intakegesprek. Tijdens de intake inventariseren we de kwaliteiten, vaardigheden en arbeidsmogelijkheden van de (ex-) werknemer. Eventueel kan een assessment helpen om te ontdekken welke baan of welk beroep passend is. In deze fase motiveert onze coach de (ex-) werknemer om in beweging te komen.

Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn in de privésituatie die succesvolle re-integratie in de weg kunnen staan. Uitgangspunt in onze werkwijze is om met de werknemer eventueel bestaande privéproblematiek beheersbaar te maken en het eigen regelvermogen te vergroten.

Wij hebben hiervoor een tweetal specialistische trajecten die ingezet kunnen worden:

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Hierin staan de activiteiten beschreven die de kans op het vinden van werk vergroten.

2

Fase 2: Arbeidsmarkt oriëntatie

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Het doel is om de (ex-) werknemer zo snel mogelijk aan passend werk te helpen. In een functie waar hij zich goed bij voelt en waar hij zijn talenten en energie in kwijt kan. Is het bemiddelingsprofiel duidelijk in kaart gebracht en zijn eventuele belemmerende factoren onder controle? Dan vindt verkenning van de arbeidsmarkt plaats. We brengen het bemiddelingsprofiel in relatie met de huidige arbeidsmogelijkheden.

3

Fase 3: Bemiddelingsfase

Tijdens deze fase bieden wij ondersteuning bij het selecteren van bedrijven en begeleiden we bij het opstellen van het curriculum vitae, sollicitatiebrieven en de wijze van presenteren.

Het zoekprofiel wordt actief onder de aandacht gebracht bij diverse werkgevers. We maken hierbij gebruik van het uitgebreide werkgeversnetwerk van BeauAvis. Daarnaast hebben wij een eigen online Job portaal. Voor iedere werknemer stellen wij een zoekprofiel in, zodat er dagelijks vacatures onder de aandacht worden gebracht. Via de vacaturezoekmachine kunnen wij zien hoe actief en op welke vacatures er wordt gesolliciteerd.

Wij houden rekening met de persoonsgebonden aspecten, maar ook met de arbeidsmarktsituatie, zodat er geen mogelijke kansen gemist worden.

4

Fase 4: Werk en nazorg

Een nieuw begin is altijd spannend. Daarom zetten wij ook een tussenvormen in die de drempel verlagen naar betaald werk. Er wordt gezocht naar werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering. Indien er een passende baan is gevonden houden we contact met de (ex-) werknemer en de nieuwe werkgever. Eventuele knelpunten worden besproken en opgelost om de plaatsing te borgen.

Leonie

Duur traject

Een re-integratietraject derde spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een derde spoor traject varieert van zes tot negen maanden.

Resultaten

  • Wij bieden altijd maatwerk en hebben maar één doel: het vinden van passend werk;
  • Eventuele belemmeringen in de privésituatie tijdens het traject pakken wij in zijn geheel op;
  • Wij houden u tijdens het 3e spoor traject goed op de hoogte betreft de ontwikkelingen.

Benieuwd naar onze 2e spoor trajecten?

Neem vrijblijvend contact op.

  • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.