Re-integratie 3e spoor (WGA)

Re-integratie 3e spoor

Wanneer u een WIA-uitkering ontvangt voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en uw werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA, dan is hij verantwoordelijk voor de uitkering en begeleiding van zijn (ex-) werknemers.

Uw werkgever heeft ons ingeschakeld om de re-integratie voor hem uit te voeren. Samen met u gaan we kijken naar de arbeidsmogelijkheden. Bij de WGA-uitkering geldt altijd: hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Werken is dus gunstig voor uw financiële situatie. Daarnaast heeft maatschappelijke deelname een positief effect op het welzijn van mensen.

Door inzet van derde spoor re-integratie wordt de kans vergroot op het vinden van een baan.

Heeft u vragen?

Bel 0162 - 434433

Stuur ons een e-mail

Werkwijze

Tijdens de re-integratie 3e spoor trajecten doorlopen we verschillende fases. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Fase 1: Persoonlijke oriëntatie

Ieder traject start met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij inventariseren we uw kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden. Eventueel kan een assessment helpen om te ontdekken welke baan of welk beroep bij u past. Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn in de privésituatie die succesvolle re-integratie in de weg kunnen staan.

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Hierin staan de activiteiten beschreven die de kans op het vinden van werk vergroten.

2

Fase 2: Arbeidsmarkt oriëntatie

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Het doel is om u zo snel mogelijk aan passend werk te helpen. In een functie waar u zich goed bij voelt en waar u uw talenten en energie in kwijt kunt. Is het bemiddelingsprofiel duidelijk in kaart gebracht en zijn eventuele belemmerende factoren onder controle? Dan vindt verkenning van de arbeidsmarkt plaats. We brengen het bemiddelingsprofiel in relatie met de huidige arbeidsmogelijkheden.

3

Fase 3: Bemiddelingsfase

Tijdens deze fase bieden wij ondersteuning bij het selecteren van bedrijven en begeleiden we u bij het opstellen van het curriculum vitae, sollicitatiebrieven en de wijze van presenteren.

De re-integratiecoach brengt uw CV actief onder de aandacht bij diverse werkgevers. We maken hierbij gebruik van ons uitgebreide landelijk werkgeversnetwerk. Daarnaast stellen wij online jobalerts in via onze eigen Job portaal, zodat u altijd actuele vacatures ontvangt.

4

Fase 4: Werk en nazorg

Een nieuw begin is altijd spannend. Daarom zetten wij vaak ook een tussenvormen in die de drempel verlaagd naar betaald werk. Zo maken wij gebruik van werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en mogelijkheden tot detachering. Dit biedt structuur, ritme, werkervaring, sociale contacten en zelfvertrouwen doordat u kunt ontdekken wat u allemaal kan.

Wanneer er uiteindelijk een passende baan gevonden wordt houden we contact met u en de nieuwe werkgever. Eventuele knelpunten worden besproken en adequaat opgelost.

Mirjam

Duur traject

Een re-integratietraject 3e spoor is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een derde spoor traject varieert van zes tot 9 maanden.

Resultaten

  • Wij zorgen dat uw competenties, talenten en drijfveren duidelijk in kaart worden gebracht;
  • Wij geven een realistische kijk op de arbeidsmarktmogelijkheden;
  • Wij bieden ondersteuning bij het vinden van passende vacatures en stellen u voor aan werkgevers.

Wilt u meer weten over een re-integratie 3e spoor traject?

Wij vertellen u graag meer.

  • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.