Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk wordt ingezet op het moment dat bepaalde problematiek op sociaal-emotioneel vlak ligt. Samen met de werknemer richt de Consultant Coach zich op de vraag wat er bij de werknemer precies blokkeert.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is inzetbaar bij:

 • werkgerelateerde problematiek
 • moeite met het stellen van grenzen (assertiviteit)
 • problemen met communiceren
 • gebrek aan sociale vaardigheden
 • stressklachten/burn-outklachten (mindfulness)
 • ingrijpende gebeurtenis in privéomgeving
 • traumatische ervaring

Het doel is om spanningen weg te nemen en de weerbaarheid van de werknemer te vergroten, zodat zijn zelfvertrouwen toeneemt, om zo de aandacht te kunnen richten op het werk.

Wij werken voor

Een greep uit onze klanten die we geholpen hebben met psychosociale ondersteuning van hun werknemers.

Etos
logo de bijenkorf

Werkwijze

Tijdens het coachingstraject doorlopen we verschillende stappen. Om het traject goed te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Telefonische screening

Twijfelt u of een begeleidingstraject voor uw werknemer nodig is? BeauAvis biedt daarvoor een telefonische screening aan met de betreffende werknemer. Dit is een kosteloze service die voor aanvang van een eventueel begeleidingstraject plaatsvindt. Tijdens de screening wordt in kaart gebracht of er zich daadwerkelijk problemen voordoen in de privésituatie en/of op sociaal-emotioneel vlak.

2

Intakegesprek

Tijdens de intake inventariseren wij de situatie en wensen met betrekking tot de coaching. Er wordt beoordeeld wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning benodigd is. Na de intake ontvangt u een terugkoppeling in de vorm van een rapportage en geven wij aan welk traject nodig is om de werknemer de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

3

Coachingsgesprekken

Het traject omvat meestal een mix van analyse en training. Hierbij worden suggesties gedaan, zodat de werknemer beter gaat functioneren. De werknemer krijgt vat op de vaak sociaal-emotionele problematiek die effectief functioneren in de weg staat. Klachten waarvan aard en oorsprong vaak onduidelijk zijn, worden al pratend in kaart gebracht. Door betekenis te geven aan de meestal negatieve lading van bepaalde denkbeelden, wordt een zinvollere benadering nagestreefd. Zowel in doen als denken geeft de Consultant Coach handreikingen met een vaak prettig praktisch karakter.

Tussentijds wordt de opdrachtgever procesmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij de werkgever, de werknemer thuis of op één van onze spreekuurlocaties.

4

Afsluiting en evaluatie

Hebben de inzichten die worden opgedaan in de coachingsessies effect in de dagelijkse (werk)praktijk? Die vraag moet steeds centraal staan. Het is belangrijk dat het geleerde onderdeel wordt van het natuurlijke gedrag. Hierbij ondersteunt de Consultant Coach uw werknemer in het vasthouden van het gewenste gedrag en/of opvattingen.

Marieke

Duur traject

Wij gaan uit van efficiënte en korte trajecten. De duur van een gemiddeld traject is drie maanden. Indien nodig vindt er een gecombineerd begeleidingstraject plaats met zowel SJF-consultant als Consultant Coach

Resultaten

 • Door middel van praktische handreikingen bieden wij overzicht en inzicht;
 • Coaching helpt werknemers om vitaler en veerkrachtiger te worden;
 • Coaching leidt tot een hogere productiviteit en minder verzuim.

Wij staan in de startblokken om u te helpen

Laat ons u terugbellen.

 • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.