Maatregelen bij stagnatie re-integratie (2e spoor)

Maatregelen bij stagnatie re-integratie (2e spoor)

Re-integratie is een taak en verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als werknemer. Wanneer een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratietraject dan is het verstandig om tijdig maatregelen te treffen. U kunt verschillende acties ondernemen.

Loonopschorting

U mag het loon opschorten indien het u niet bekend is of dat uw werknemer arbeidsongeschikt is of niet. Bijvoorbeeld wanneer u werknemer zich niet houdt aan de voorschriften die gelden voor ziekmelding, bereikbaarheidsvereisten, thuisblijftijden en de oproep van de bedrijfsarts. Geef de werknemer altijd eerst een schriftelijke waarschuwing. Maak duidelijk dat hij moet meewerken, wat er van hem verwacht wordt en stel hem in de gelegenheid dit binnen een bepaalde termijn alsnog te doen.

Let wel; als de werknemer alsnog zijn medewerking verleent, dan dient u het loon met terugwerkende kracht te betalen.

Als loonopschorting niet helpt

Als het loon is opgeschort en uw werknemer blijft niet meewerken aan zijn re-integratie, dan kunt u een deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV. Wanneer het UWV u in het gelijk stelt dan kan het loon stop gezet worden. Wanneer de weigering zich niet meer voordoet, dan heeft de werknemer weer recht op loon vanaf de die datum dat hij medewerking verleent, maar dus niet zoals bij opschorting dat u het loon met terugwerkende kracht dient te betalen.

loon stopzetten

Het loon van de werknemer kan stopgezet worden indien er sprake is van niet meewerken tijdens het re-integratietraject. Voor de wet zijn er 4 vormen van niet meewerken:

  • de ziekte is opzettelijk veroorzaakt door de werknemer;
  • de werknemer vertraagt of belemmert zijn herstel;
  • de werknemer weigert zonder goede reden passende arbeid te verrichten;
  • uw werknemer weigert zonder goede reden mee te werken aan voorschriften of maatregelen in het kader van re-integratie van o.a. werkgever, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.

Indien alle maatregelen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid en uw werknemer weigert nog steeds mee te werken, kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV.

Tot slot

Uit bovenstaande kunt u concluderen dat zowel de werkgever als –nemer verplichtingen heeft met betrekking tot de re-integratie spoor 1 als spoor 2. Het inzetten van een loonsanctie heeft tot doel om medewerking van de werknemer af te dwingen. Het is zelfs zo dat wanneer u bijvoorbeeld geen loonsanctie heeft opgelegd en UWV vindt dat u dit wel had moeten doen, dat het UWV u een sanctie oplegt. Wij adviseren u zorgvuldig met deze maatregelen om te gaan en eventueel hiervoor advies in te winnen.

Advies nodig?

Bel 0162 - 434433

Laat ons u terugbellen

Wij staan in de startblokken om u te helpen

Laat uw naam en telefoonnummer achter en wij geven u vrijblijvend advies.

  • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.