Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Sociale, Juridische en Financiële begeleiding

Een deel van de mensen krijgt te maken met zaken waardoor zij hun regelvermogen verliezen, waarbij de oorzaak niet direct ligt in fysieke of ernstig psychische belemmeringen. Vaak is de oorzaak te vinden in de privéomgeving, waarbij financiële problemen vaak een onderdeel zijn. Dit kan onder meer resulteren in belemmeringen bij re-integratie. U kunt hierbij denken aan:

 • Sociale problemen: ziekte in thuissituatie ( problematiek bij aanvraag CIZ en Wmo ), woonproblematiek, kinderopvang, verslaving;
 • Juridische problemen: echtscheiding, alimentatie, omgangsproblematiek;
 • Financiële problemen: loonbeslagen, schulden, dreigende afsluiting/uitzetting.

Samen met u pakken wij de problematiek in zijn geheel op; we zetten de zaken weer op de rit en zorgen ervoor dat uw situatie hanteerbaar wordt.

Meer informatie

Bel 0162 - 434433

Stuur ons een e-mail

Werkwijze

Tijdens het Sociale, Juridische en Financiële begeleidingstraject doorlopen we verschillende stappen. Om het traject goed te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

Wanneer u bij ons wordt aangemeld, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens de intake beoordelen we wat de exacte hulpvraag is en welke ondersteuning nodig is om uw privésituatie weer hanteerbaar te maken.

2

Vervolgtraject

We bieden ondersteuning bij:

 • Het opstellen van een budgetoverzicht
 • Het maken van betalingsregelingen met schuldeisers;
 • Het inzetten van zorg (o.a. CIZ-aanvraag/PGB);
 • Het zoeken van woonruimte;
 • Het regelen van kinderopvang;
 • Wij geven informatie over echtscheiding, ouderschapsplan en alimentatie;
 • Wij stellen samen met de werknemer een actieplan op;
 • Wij schakelen indien nodig specialistische hulpverleners in.

Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de aan ons toevertrouwde informatie.

De gesprekken kunnen plaatsvinden bij u thuis of op één van onze spreekuurlocaties bij u in de buurt.

3

Nazorg

Na een begeleidingstraject waar financiële zaken weer op de rit staan, komt er een moment om weer zelfstandig de zaken te regelen. Over het algemeen worden dan nog de laatste zaken afgestemd en wordt het traject afgesloten.

Wanneer deze overgang naar zelfstandig financieel beheer te groot is kunnen wij nog eventueel nazorg bieden met behulp van maandelijks budgetbeheer. Een budgetbeheerder van BeauAvis komt één keer per maand langs en loopt de administratie en financiën met u door. Hij zorgt ervoor dat alle post wordt geopend en controleert samen met u de betalingen. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk zelf te doen met als uiteindelijke doel de financiële administratie zelfstandig voort te kunnen zetten.

SJF-consultant

De SJF-consultant werd ingeschakeld voor een cliënt in de bijstand. De man dreigde het overzicht kwijt te raken, omdat hij werk en privé niet meer kon combineren. Zijn vrouw was ernstig ziek en er was onvoldoende huishoudelijke zorg. Het gezin telde twee kinderen van vier en zeven jaar.

Op ondersteuning van familie konden zij niet rekenen, omdat met hen bijna geen contact meer was. In overleg met de thuiszorginstelling vroeg de SJF-consultant via het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) meer uren aan. Na veel aandringen werden de uren huishoudelijke zorg uitgebreid van tien naar zestien uur en werden er een paar extra uren begeleidende zorg toegekend door het AWBZ.

De gemeente was op verzoek van de SJF-consultant bereid via bijzondere bijstand de tussentijdse opvang op school voor de kinderen te vergoeden. De man kreeg het overzicht terug, zodat hij zijn aandacht kon richten op re-integreren.

Op de SJF-consultant werd een beroep gedaan door een arbeidsdeskundige van het UWV. Re-integratie verliep moeizaam bij een cliënt in verband met haar echtscheiding. Het zag ernaar uit dat de scheiding compleet uit de hand ging lopen.
Beide echtgenoten hadden contact opgenomen met een advocaat om zich te oriënteren. Na een aantal gesprekken met de cliënt, adviseerde de SJF-consultant om gebruik te maken van een echtscheidingsbemiddelaar.

Met toestemming van de cliënt werd contact gezocht met haar (ex-)man en werd er informatie over echtscheidingsbemiddeling naar hem gestuurd. Samen gingen zij naar een echtscheidingsbemiddelaar. Er werden goede afspraken gemaakt betreffende de zorgverdeling en opvoeding van de kinderen, de kinderalimentatie en er werd overeenstemming bereikt over de verdeling van spullen en het huis.
Het convenant werd opgesteld en het gemeenschappelijke verzoek werd ingediend bij de rechtbank.

De kosten van de advocaat- echtscheidingsbemiddelaar waren te overzien. Mochten beide echtlieden een eigen advocaat in de hand genomen hebben, dan waren de kosten aanzienlijk hoger geweest.

Via de gemeente (WWB) werd hulp gevraagd voor een alleenstaande moeder. Tijdens het intakegesprek en het vervolggesprek bracht de SJF-consultant de nodige orde in de financiële administratie van de cliënt. Deze bleek een schuldenlast van ruim € 15.000,- te hebben.

De SJF-consultant nam contact op met verschillende schuldeisers van de cliënt om een betalingsregeling te treffen. Alle schuldeisers gingen hiermee akkoord. Er werd zelfs bij een lening € 2.000,- kwijtgescholden.

In twee jaar tijd zou cliënt volledig schuldenvrij zijn, waardoor zij eindelijk weer licht aan de horizon zag.

Duur traject

Een Sociaal, Juridisch, Financieel begeleidingstraject is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per situatie verschillend. De duur van een gemiddeld traject is drie maanden.

Resultaten

 • Wij bieden inzicht en overzicht in uw inkomsten en uitgaven;
 • Wij vertalen problemen naar praktische oplossingen;
 • Wij pakken de privéproblematiek volledig op, zetten de zaken weer op de rit en zorgen dat de situatie hanteerbaar wordt;
 • Wij creëren rust in uw privésituatie.