Wet Werk en Bijstand

Wet Werk en Bijstand

Wanneer u werkloos bent en een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente, kan het zijn dat u naar ons wordt doorverwezen voor een re-integratietraject naar (regulier) werk.

Ons team staat klaar voor alle geledingen van de maatschappij; van laag- tot hoogopgeleid, met uiteenlopende etnische achtergronden, met lichamelijke of psychische beperkingen, van jong tot oud en met weinig of juist veel werkervaring. De eerste prioriteit blijft het vinden van een baan, maar uiteindelijk gaat het om werk waar u zich goed bij voelt en waar u uw talenten en energie in kwijt kan.

Meer informatie?

Bel 0162 - 434433

Stuur ons een e-mail

Werkwijze

Tijdens onze trajecten doorlopen we verschillende stappen. Om het traject succesvol te laten verlopen, gaan wij als volgt te werk:

1

Intakegesprek

We starten bij ieder traject met een uitgebreid intakegesprek. Hierbij inventariseren wij uw kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden. Daarnaast bekijken we of er belemmeringen zijn in de privésituatie die succesvolle re-integratie in de weg kunnen staan. Uitgangspunt in onze werkwijze is om eventueel bestaande privéproblematiek beheersbaar te maken en het eigen regelvermogen te vergroten.

Wij hebben hiervoor een tweetal specialistische trajecten:

Op basis van de verkregen inzichten stellen we een trajectplan op. Hierin staan de activiteiten beschreven die de kans op het vinden van werk vergroten. Na goedkeuring van de gemeente start het traject.

2

Vervolgtraject

BeauAvis verricht onder meer de volgende activiteiten:

  • Wij helpen uitzoeken waar interesses, talenten en mogelijkheden liggen;
  • Wij helpen bij het solliciteren, indien nodig inclusief opstellen van brieven en cv;
  • Wij regelen sollicitatiegesprekken door onze jobhunter in te zetten om werkgevers te benaderen;
  • Wij coachen en trainen daar waar nodig is, bijvoorbeeld gesprekstechnieken en sollicitatievaardigheden.

De gesprekken kunnen plaatsvinden bij u thuis of op één van onze spreekuurlocaties dicht bij u in de buurt.

3

Op naar werk!

Tijdens het traject wordt samen met de re-integratiecoach onderzocht wat nodig is om weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is dat u aan het einde van het traject geen belemmeringen meer ervaart om aan het werk te gaan.

Ons credo luidt; “Van werken wordt iedereen beter”

Leonie

Duur traject

Een re-integratietraject is altijd maatwerk. De doorlooptijden zijn daarom ook per situatie verschillend. De duur van een re-integratie traject varieert van zes tot twaalf maanden.

Resultaten

  • Eventuele privéproblematiek pakken wij volledig op, zetten de zaken weer op de rit en zorgen dat de situatie hanteerbaar wordt;
  • Wij bieden inzicht en zoeken naar praktische en structurele oplossingen;
  • Wij zorgen ervoor dat de volledige aandacht gericht kan worden op het re-integreren naar werk.

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij vertellen u graag meer.

  • Mochten wij u niet op het telefoonnummer kunnen bereiken, dan sturen wij u een mail.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.